Υπηρεσίες

 • Αντικατάσταση κλειδαριών θωρακισμένης πόρτας με κλειδί χρηματοκιβωτίου σε κλειδαριά νέου τύπου με μικρό κλειδί.
 • Αντικατάσταση κλειδαριών θωρακισμένης πόρτας (με κλειδί χρηματοκιβωτίου).
 • Αναβάθμιση κλειδαριάς securemme θωρακισμένης πόρτας με κλειδί χρηματοκιβωτίου στη νέα πατενταρισμένη κλειδαριά securemap.
 • Αντικατάσταση κωδικών/συνδυασμών θωρακισμένης πόρτας.
 • Επισκευή/service θωρακισμένης πόρτας.
 • Αντικατάσταση κλειδαριών 3 σημείων σε πόρτες αλουμινίου.
 • Αντικατάσταση μύλων σε απλές ξύλινες ή αλουμινίου πόρτες, καθώς επίσης και σε τζαμόπορτες καταστημάτων.
 • Τοποθέτηση τρίαινας/τετράινας με κλειδί χρηματοκιβωτίου ή με μικρό κλειδί και defender σε ξύλινες πόρτες.
 • Άνοιγμα-ξεκλείδωμα παντός τύπου κλειδαριών (απλή ξύλινη ή αλουμινίου πόρτα, θωρακισμένη πόρτα, τζαμόπορτα, πόρτες δωματίου).
 • Ανοίγματα αυτοκινήτων.
 • Αντιγραφή κλειδιών immobilizer Crypto (1ης, 2ης και 3ης γενιάς).
 • Αντιγραφή κλειδιών (ακόμη και σπασμένων ή φθαρμένων από τη χρήση) με υπολογιστή και Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Μηχανές.
 • Κατασκευή κυλίνδρων-μύλων.